Velkommen til serviceeftersynet.dk 
 
Vi kan tilbyder salg og service, samt årligt tilsyn, af DS godkendte håndildslukkere i Danmark.
 
Vi har DS certificeret fyldestation, hvor vi kan genanvende alle DS-godkendte håndildslukkere af mærket Housegard og Jockel, når det er muligt. Vi genopfyldes og trykprøve alle Co2-slukke /kulsyreslukker, uanset deres mærke - også trykflasker til fadølsanlæg.
 
           Kontakt os for et uforpligtende tilbud- Mobil nr. 2163 3004 eller E-mail jb@abfu.dk
 
Ifølge lovgivning om trykbærende enheder. Skal alle trykbærende håndildslukkere, med en fylde på 2 kg og derover, hvert 5. år enten kasseres eller trykprøves. Co2-slukke /kulsyreslukker hvert 10 år. (Udløbsdatoen står på flasken). ! Husk at checke udløbsdatoen, når du køber din slukker.
 
Grundlaget for at anvende DS2320 godkendte håndildslukkere er, at undgå dette enorme resurse spild.  -  Vi betaler gerne for brugte DS-håndildslukkere af ovenstående mærker - smid dem ikke ud.  
 
Re-use, Re-duse
& Re-cycle
 
 
 
 
DS-godkendte Håndildslukker fra Housegard
 
 
                
          
                                                            
 
      
        
2 kg. pulverslukker, 6 kg. pulverslukker, 12 kg. pulverslukker, 6 Liter vandslukker ,  9 Liter vandslukker,  6 Liter skumslukker, 
9 Liter skumslukker, 2 kg Co2-slukker / kulsyreslukker, 5 kg Co2-slukker / kulsyreslukker, 6 kg Co2-slukker / kulsyreslukker.

 
 
 
 
 
Dansk standard skriver i DS 2320, 2. udgave 2005.
 
Afsnit 1. 
Formålet med denne standard er at sikre, at håndildslukkere, der er godkendt i henhold til DS/EN3 eller DS2120, under og efterbrug får en sådan behandling, at bruger, forhandlere og myndighed kan være sikre på, at håndildslukkeren i hele den periode, hvor de opretholder DS-certificeringen, sikkerheds- og brandmæssigt er af samme kvalitet, som da de blev godkendte.
 
En håndildslukker er ifølge arbejdstilsynets regler en trykbeholder. Den omfattes derfor af de sikkerhedsregler, der er udfærdiget af Arbejdstilsynet.
 
Da hovedparten af håndildslukkerne er beregnet til genanvendelse, skal disse efter brugen igen kunne bringes i funktionsklar tilstand (genoplades)
 
Genopladning af en DS-mærket håndildslukker må kun ske på en DS-certificeret fyldestation.
 
Kilde: DS2320:2005 afsnit 1.
Du er altid velkommen til at kontakte os,
 for et uforpligtende tilbud.
 
Mobil 2163 3004 eller mail: jb@abfu.dk
  
Brug evt. denne kontaktformular.
Navn: 
Telefon: 
Email: 
Træffes Bedst: 
Besked til serviceeftersynet: 

 

Du kan finde mere information om ABFU Brand og Førstehjælp Aps på nedenstående hjemmesider:
 
Webshop - med salg af brand og sikkerhedsudstyr
www.Foerstehjaelpstasker.dk - med salg af Håndildslukker og førstehjælpsudstyr.
www.Brandskilte.dk - Salg af brand - og sikkerhedsskilte
www.Brandsimulering.dk - Salg af brandsimuleringsanlæg.
 
Hjemmesider - Tilbud om brand- og førstehjælpskurser
www.ABFU.dk - Salg af brand- og førstehjælpskursus på flere niveauer.
www.Foerstehjaelp.info - E.Learning - Test din viden om førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse.
 
Søge optimeringssider - for at blive fundet på Google
www.flugtvejskilt.dk  - CEO side
 
Med venlig hilsen

Johan Beuschau PD,BN.
ABFU Brand og Førstehjælp ApS.
Underviser og Kursuskoordinator

Aspen 16
4000 Roskilde
Mobil 21633004
Fastnet 46343004